រសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

រសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

រសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

នាររសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦, ឯកឧត្តមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងធនាគារពិភពលោក ដើម្បីពិភាក្សា លើបញ្ហាមួយចំនួន ដែលបានលើកឡើងក្នុងជំនួបចុងក្រោយ ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិស្តីពី FMIS ។

On 17th May 2016, H.E Dr. Vong Bunintreavuth, Director General of General Department of National Treasury (GDNT) presided over a meeting with Representative of World Bank to discuss some issues raised in previous joint meeting with GDNT on Financial Management Information System (FMIS).

Rachana Nob

tipobet365 betist supertotobet supertotobet giris

mariobet

bahis siteleri

milanobet